MENU


Goede doelenArt Laren is een initiatief van Kiwanis Club Laren en wordt georganiseerd door de Stichting Art Laren. De netto-opbrengst is bestemd voor goede doelen ten behoeve van het welzijn van kinderen.


Goede doel 2023: Stichting Kinderen in Nood

Stichting Kinderen in Nood helpt kinderen in Oost-Europese landen met hulpgoederen en ontwikkelingsprojecten. 

Stichting Kinderen in Nood is ooit begonnen als particulier initiatief in Bussum. Intussen zijn we uitgegroeid tot een landelijk opererende hulporganisatie die wordt gerund door vrijwilligers. Onze vrachtwagens brengen hulpgoederen naar diverse landen. Vrijwilligers op de plaats van bestemming zorgen dat de goederen goed terechtkomen. Vrachtwagens vol hulpgoederenWij zamelen hulpgoederen in, die we zélf maandelijks naar de plekken brengen waar ze erg welkom zijn. Van kleding tot linnengoed en van haarwerken tot gebruikte computers; maandelijks rijden onze vrachtwagens naar een dankbare bestemming waar mensen uw hulp hárd nodig hebben.Al ruim 250 transportenStichting Kinderen in Nood heeft sinds de oprichting in 1990 al 270 transporten mogen verzenden. En met elk transport helpen we kinderen die het moeilijk hebben. Momenteel sturen we gemiddeld 12 transporten (x 100 kuub!) per jaar.

Alles gaat naar de kinderen

En dan bedoelen we ook écht alles. De Stichting Kinderen in Nood bestaat volledig uit onbetaalde vrijwilligers. We hebben geen management dat duur betaald moet worden; slechts 1 % van giften en donaties geven wij uit aan directe kosten. Dat betekent dat uw geld voor 99% terechtkomt waar het hoort: bij kinderen in nood!

Uw hulp komt goed terecht


Wij verlenen de meeste hulp in Roemenië en Hongarije, omdat we in die landen betrouwbare vertegenwoordigers hebben. Dat geldt ook voor Oekraïne en Servië. Zo weten we 100% zeker dat uw goederen en donaties op de juiste plekken terechtkomen. En dat de hulpprojecten die we starten gecontroleerd worden en succesvol zijn.

Kinderen in Nood organiseert op dit moment geen acties voor Turkije en Syrië. Onze hulp is gericht op noodsituaties in Oost-Europa en Oekraïne. In die landen hebben we een netwerk waardoor we zeker weten dat de hulpgoederen de juiste bestemming krijgen. Met onze vrijwilligers en financiële middelen ligt hier onze focus. Voor initiatieven die zonder onze goedkeuring onder de vlag van Kinderen in Nood worden georganiseerd, nemen wij geen verantwoordelijkheid.


Goede doelen 2022


In 2022 staat Art Laren o.m. in het teken van het schooltuintjes project van de stichting Duurzame Ontwikkeling Nederland-Suriname( d’ONS). In Suriname is meer dan een derde van de kinderen obese met vaak Diabetes type 2 als gevolg. Oorzaak: ongezond eten. Een oplossing: het bevorderen van het eten van meer groenten en vruchten in samenwerking met de stichting d'ONS. Dat bevorderen geschiedt door het opzetten van schooltuinen bij of nabij scholen (onder het motto: “wat je zelf kweekt en ziet groeien is lekkerder”), en voorlichting aan de kinderen en hun ouders. Buiten de stichting d’ONS wordt ook samengewerkt met de Kiwanisclub Paramaribo Centraal, twee grote zaadbedrijven in Nederland, de Surinaamse dochter-stichting van d’ONS en deskundigen van de Universiteiten in Wageningen en Paramaribo. Het project wordt tenminste twee maal per jaar gemonitord door de stichting d’ONS (waarvan een bestuurslid ook lid is van Kiwanisclub Laren) en de Kiwanisclub Paramaribo Centraal.


Stichting Stem zonder Gezicht
In april dit jaar was Vanessa te gast op een bijeenkomst van Kiwanis Club Laren in Golfclub Eemnes om haar verhaal met leden van de club te delen. Zij besloten hierop een sponsorbijdrage te doen aan de stichting Stem zonder Gezicht. Het bedrag, dat zal komen uit de opbrengst van de 26eeditie van Art Laren, zal door de stichting worden besteed aan een uitje naar Drievliet Rotterdam voor veertig Rotterdamse kinderen. Ze zullen met een bus naar het avonturenpark worden gebracht en daar met zeven begeleiders een dag verblijven.

Goede doel 2021

In 2021 stond Art Laren in het teken van het project voor de bouw en inrichting van twee klaslokalen (vijfde en zesde klas) voor de Primary School in Timau in Kenya. Er zitten daar, wegens de beperkte ruimte 60 tot 70 kinderen in de klas. Het onderwijs kan daar beter indien de klassen gesplitst kunnen worden. De school heeft daarvoor een bedrag van € 25.000 ontvangen.

Goede doel 2019

Dit jaar stond Art Laren in het teken van Energy4All. Deze stichting zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten te ondersteunen en te versnellen. Daarnaast zorgt Energy4All voor het onder de aandacht brengen van energie-stofwisselingsziekten en het organiseren van activiteiten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.Stichting Energy4All is opgericht op 3 april 2006 door Eric Oomen. Omdat de farmaceutische industrie het onderzoek niet wilde steunen en de energie-stofwisselingsziekten nog zo onbekend waren besloot hij de stichting op te richten. Dit om goede vriend professor dr. Jan Smeitink te ondersteunen in zijn missie om het medicijn te ontwikkelen. De stichting heeft daarvoor een bedrag van € 20.000 ontvangen.

Goede doel 2018

In dit jaar ging de netto-opbrengst van Art Laren naar projecten voor kinderen. Een groot deel daarvan is opnieuw besteed aan de verdere verbetering van het kinderhospitaal in Nangoma (Zambia), dat onder toezicht van de Nederlandse Mieke Huigen Stichting staat; ook de Wilde Ganzen hebben daar weer een substantieel bijdrage aan toegevoegd.


Goede doel 2017

In 2017 heeft de 22ste editie van Art Laren € 15.000,- opgebracht voor de organisatie KidsRights voor een project op het gebied van meisjesonderwijs in Pakistan en € 25.000,- voor het kinderhospitaal in Nangamo in Zambia van de Mieke Huigen Stichting.Goede doel 2016

In 2016 heeft de 21ste editie van Art Laren circa € 20.500,00 opgebracht. Na de verhogingsfactor van De Wilde Ganzen wordt dat circa € 30.750,00 ten bate van de Mieke Huigen Stichting.


Goede doel 2015

De 20e editie van de openlucht kunstbeurs Art Laren heeft het mooie resultaat van € 38.823 opgeleverd. Na de verhogingsfactor 1,5 van de Wilde Ganzen kan een totaalbedrag van € 58.235 worden overgemaakt aan de Port Reitz School in Mombasa (Kenia). Hiermee wordt de restauratie van de daken op de gebouwen in de zomervakantie afgerond.

Port Reitz School for Physically Handicapped Children