MENU


Goede doelenArt Laren is een initiatief van Kiwanis Club Laren en wordt georganiseerd door de Stichting Art Laren. De netto-opbrengst is bestemd voor goede doelen ten behoeve van het welzijn van kinderen.

Goede doel 2021

Dit jaar staat Art Laren in het teken van het project voor de bouw en inrichting van twee klaslokalen (vijfde en zesde klas) voor de Primary School in Timau in Kenya. Er zitten daar, wegens de beperkte ruimte 60 tot 70 kinderen in de klas. Het onderwijs kan daar beter indien de klassen gesplitst kunnen worden. De school heeft daarvoor een bedrag van € 25.000 nodig.

Goede doel 2019

Dit jaar staat Art Laren in het teken van Energy4All. Deze stichting zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten te ondersteunen en te versnellen. Daarnaast zorgt Energy4All voor het onder de aandacht brengen van energie-stofwisselingsziekten en het organiseren van activiteiten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.Stichting Energy4All is opgericht op 3 april 2006 door Eric Oomen. Omdat de farmaceutische industrie het onderzoek niet wilde steunen en de energie-stofwisselingsziekten nog zo onbekend waren besloot hij de stichting op te richten. Dit om goede vriend professor dr. Jan Smeitink te ondersteunen in zijn missie om het medicijn te ontwikkelen.

Energiestofwisselingsziekte

Elke week worden er kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte. Bij de ernstige vormen van de ziekte overlijdt een deel van deze kinderen al voor hun tiende levensjaar en haalt slechts één op de drie kinderen de volwassen leeftijd. Een genadeloze ziekte, waar nog geen enkel medicijn voor is. Het onderzoek naar een medicijn is van levensbelang voor alle kinderen en volwassenen die deze ziekte hebben of in de toekomst deze vreselijke diagnose krijgen.
Bij een energiestofwisselingsziekte, ook wel mito-chondriële ziekte genoemd, gaat er iets mis in de energiehuishouding. De omzetting van suikers, vetten en eiwitten naar energie vindt plaats in onze cellen door mitochondriën. Dat zijn de energiecentrales van ons lichaam die deze voedingstoffen omzetten - ‘verstofwis- selen’ - naar energie, de energiestofwisseling. Bij een energiestofwisselingsziekte werken de mitochondriën niet goed. Door het energietekort ontstaan verschillende klachten met vaak ingrijpende gevolgen.
De klachten variëren van ernstige vermoeidheid tot meervoudige handicaps, zowel lichamelijk als geestelijk. De patiënten kunnen meestal niet lang lopen, waardoor ze aangewezen zijn op een rolstoel.

Nog geen medicijn

Professor Jan Smeitink en zijn team heb- ben er hun levenswerk van gemaakt om een medicijn te ontwikkelen om deze genadeloze ziekte te stoppen. De afgelopen jaren zijn er grote stappen gezet in het onderzoek, en de resultaten zijn hoopgevend. Inmiddels is er een potentieel geneesmiddel dat al getest is op volwassen patiënten. Omdat het om een relatief zeldzame ziekte gaat, is de farmaceutische industrie pas in een laat stadium bereid mee te doen in het ontwikkeltraject.

Nu krijgen kinderen bij de diagnose nog het vreselijke bericht dat er geen enkel medicijn is tegen de ziekte. Dat moet veranderen. Daarom levert Stichting Energy4All al dertien jaar financiële bijdragen voor de continuering en versnelling van het onderzoek. Dat zal zo blijven tot het medicijn er is.


Goede doel 2018

Het afgelopen jaar ging de netto-opbrengst van Art Laren naar projecten voor kinderen. Een groot deel daarvan is opnieuw besteed aan de verdere verbetering van het kinderhospitaal in Nangoma (Zambia), dat onder toezicht van de Nederlandse Mieke Huigen Stichting staat; ook de Wilde Ganzen hebben daar weer een substantieel bijdrage aan toegevoegd.


Goede doel 2017

In 2017 heeft de 22ste editie van Art Laren € 15.000,- voor de organisatie KidsRights voor een project op het gebied van meisjesonderwijs in Pakistan en € 25.000,- voor het kinderhospitaal in Nangamo in Zambia van de Mieke Huigen Stichting.Goede doel 2016

In 2016 heeft de 21ste editie van Art Laren circa € 20.500,00 opgebracht. Na de verhogingsfactor van De Wilde Ganzen wordt dat circa € 30.750,00 ten bate van de Mieke Huigen Stichting.


Goede doel 2015

De 20e editie van de openlucht kunstbeurs Art Laren heeft het mooie resultaat van € 38.823 opgeleverd. Na de verhogingsfactor 1,5 van de Wilde Ganzen kan een totaalbedrag van € 58.235 worden overgemaakt aan de Port Reitz School in Mombasa (Kenia). Hiermee wordt de restauratie van de daken op de gebouwen in de zomervakantie afgerond.

Port Reitz School for Physically Handicapped Children